Od dnia 27.04.2022 na okres trzech miesięcy plac postojowy PPS-3 przy drodze kołowania “D” będzie zamknięty (wyłączony z operacji).

Powrót