Od dnia 27.06.2023 na okres trzech miesięcy od godziny 15:00 rozpoczną się prace budowlane związane z rozbudową infrastruktury lotniska po północnej krawędzi RWY 13-31 w odległości 150m. Prace budowlane będą prowadzone pod kontrolą radiową przez zarządzającego lotniskiem. Teren robót oznakowany oraz zabezpieczony ogrodzeniem.

Powrót