Aktualizacja wycofuje NOTAM 3/2024, wprowadza poniższe zmiany:

W dniach od 25.01.2024 od godziny 15:00 do dnia 31.01.2024 do godziny 19:00 – prace budowlane.

W wyżej wymienionym terminie będą prowadzone prace związane z rozbudową lotniska przy południowej krawędzi RWY przy progu 31 w odległości 20m od osi pasa. Prace budowlane będą prowadzone pod kontrolą radiową. Na terenie prac może znajdować się oznakowany sprzęt budowlany.

Powrót