W dniach od 27.01.2022 od godziny 0:00 do dnia 14.02.2022 do godziny 20:00 brak oznakowani dziennego oraz nocnego przeszkody lotniczej (słupa energetycznego)

W dniach od 27.01.2022 od godziny 0:00 na okres trzech miesięcy plac postojowy PPS-3 przy drodze kołowania “D” zamknięty.

Powrót