Zwracamy się z ogromną prośbą o przestrzeganie stref wojskowych numer R136 i R137 w okolicach Katowic. Te strefy są wyznaczone ze względów bezpieczeństwa i przestrzeganie ich granic jest niezbędne dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Dziękujemy za Waszą współpracę i zrozumienie.

Powrót