Zgłoś swój przylot / Landing Form

Aby usprawnić obsługę na lotnisku EPKW Kaniów prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przylotu.
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych usług, np. zamówienie taxi, prosimy o wpisanie tych informacji w polu Usługi.

To improve service at the EPKW Kaniów airport, please notify us of your arrival in advance.
If you require additional services, e.g. ordering a taxi, please enter this information in the Services field.
    Wrażam zgodę na przetwarzanie przez Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. podanych przeze mnie danych
    osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji za pośrednictwem niniejszego formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

    Powrót