Po likwidacji zakładów szybowcowych w Bielsku-Białej za inicjatywą kilku kluczowych osób doszło do połączenia się mniejszych firm z branży lotniczej w jedną strukturę.

Głównymi celami dla nowej struktury stały się:

 • Instytucja wsparcia biznesu
 • Wykorzystanie byłych terenów pokopalnianych
 • Przywrócenie funkcji przemysłowych danego terenu

Pierwszy etap inwestycyjny obejmował:

 • 10 tys m² hal produkcyjnych
 • Budowę budynku kontroli lotów
 • Pas startowy o długości 700m

Największe przeszkody I etapu inwestycyjnego:

 • Brak drogi dojazdowej
 • Słup Wysokiego Napięcia kolidujący z pasem startowym
 • Firmy lotnicze wycofały się z udziału w projekcie

W przeciwdziałaniu problemom finansowania zrealizowano staraniami zarządu:

 • Stworzenie nowych usług lotniczych
 • Helipoland jako partner usługowy
 • Zakłady Szybowcowe Edwarda Margańskiego

Utworzenie drogi dojazdowej dzięki Starostwu Powiatowemu.

Pierwsze koncerny międzynarodowe:

 • Galfa
 • OMG
 • Rekultywacja 40ha terenów wokół Parku Techniki
 • Zbudowano drogę dojazdową do kopalni KWK Silesia
 • Modernizacja budynku hali praktyk po starej “Resortówce”
 • Powstało 25tys m² powierzchni hal produkcyjnych

Obecnie na terenie Parku Techniki działa 30 firm z kapitałami:

 • Polskim
 • Włoskim
 • Belgijskim
 • Holenderskim
 • Niemieckim
 • Czeskim

Zrekultywowano dotychczas łącznie ponad 60ha terenów pokopalnianych

W stałej obsłudze około 35 statków powietrznych
Szkoły lotnicze i śmigłowcowe
Loty widokowe i skoki spadochronowe

Własne dwa hangary do przechowywania statków powietrznych

Modernizacja pasa do wymiarów 947m x 24m
Przygotowanie instalacji oświetlenia pasa

Aktualne prace nad dalszym rozwinięcie usług Parku Technologicznego:

 • Oczekiwanie na certyfikację wydłużenia pasa do 1035m
 • Plany na 9 nowych hangarów
 • Stworzenie miejsc dla 30 nowych firm

W ramach rozwoju Parku:

 • Punkt sprzedaży Samolotów i Śmigłowców
 • Uruchomienie terminala obsługi lotów biznesowych
 • Stworzenie Lotniczej Ochotniczej Służby Ratunkowej
  udział właścicieli śmigłowców w szkoleniach na potrzeby
  TOPR / GOPR
 • Wydłużenie pasa startowego do 1300m – przesunięcie koryta rzeki Białej
 • Dalsza rekultywacja terenów po kopalni KWK Silesia
 • Stworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Uruchomienie punktu wypożyczalni samochodów
Powrót