Fragment ze strony smartage.pl

Historia polskich konstrukcji lotniczych to kilka ciekawych konstrukcji, które weszły do eksploatacji oraz bardzo dużo wielkich nadziei i szans, utraconych często w bezsensowny sposób. Jedną z takich szans był opracowany prywatnie pod koniec lat 90. odrzutowy samolot szkoleniowy EM-10 Bielik.

Wraz z przemianami politycznymi początku lat 90. Polska wyszła z radzieckiej strefy wpływów i tym samym przez kilka lat funkcjonowała w Europie całkowicie niezależnie, znajdując się pomiędzy dawnym sojusznikiem, czyli Rosją, a dawnymi wrogami, czyli państwami NATO. Sytuacja ta nie sprzyjała rozwojowi Polskich Sił Zbrojnych, ponieważ przez pewien czas praktycznie wszystkie rynki zagraniczne nie były dla nas dostępne – współpraca z dawnymi sojusznikami nie wchodziła w grę, a pozostali nie ufali nam jeszcze aż tak, aby podjąć wspólne działania.

Unikatowa galeria zdjęć autorstwa Michała Niemczyka, przedstawiająca prototyp EM-10 Bielik na naszym lotnisku w Kaniowie, gdzie jest przechowywany w hangarach należących do zakładów Margański & Mysłowski Zakłady Lotnicze S.A.

Zdjęcia wykorzystane za zgodą autora.

Powrót